St Paulus - Graad 6

Inleiding

Graad 6 is groot pret! Na die Graad 6-toer sal u vind dat die leerlinge sommer groot geword het. Ons begin in Graad 6 al daaraan werk om ons leerlinge meer selfstandig te laat werk, in voorbereiding vir die hoërskool.

Personeel

Sport

Klubs

Photo Gallery